Biyya Lafaa kanarra inna jiraannu ifa taanee deddeebi'uutu nurraa eeggama(Filiphisiyuus 2:12-17).

Program Details
Topics Akkaata, Lafarratti, Deddeebinu
Episode S8E5
Broadcast Week May 26th 2019
Duration 00:58:00
Audience Rating TV-G
Genre Religious
Theme Faith-Based
Language Oriya
  On Archive.org

Back to top